Djurrätt - den interaktiva argumentsamlingen

"Dör du hellre i cancer än offrar en ynka råtta?"

Kanske vill jag inte det men det är därför jag vill förbjuda djurförsök innan jag ställs inför denna fråga. Dessutom är det inte en enda ynka råtta utan tusentals innan de kommer fram till ett läkemedel. Det spelar ingen roll hur intelligenta vi är, ingen är mer värd än tusentals andra individer. Det är farligt för oss människor med. Tänk om jag helt plötsligt får för mig att jag är mer värd än er och vill rädda min sjuka moder, får jag döda hela Sverige då? Snälla, det gäller min moders liv. Hur mycket jag än känner för min mamma kan inte det gå ut över andra.

Sara Johansson, 2002-07-04

Det finns numera alternativ till djurförsök. Datorsimuleringar och mänskliga cellodlingar ger resultat baserat på den mänskliga fysiologin, medan djurförsök är missvisande då försöksdjurens fysiologi skiljer sig drastiskt från din.

Skulle du äta arsenik om djurförsök på får visar att det inte är farligt? Får kan äta mängder med arsenik, vilket i små doser är dödligt för människor.

Offrar du hellre tusentals råttor än att lämna ett enkelt blod- eller vävnadsprov? Dessutom: Vegansk föda anses minska risken för flera former av cancer.

Staffan Palm, 2002-11-08

Det skall inte offras en enda råtta i djurförsök, en råtta är också en individ. Djurförsök skall inte utföras på råttor eller möss, varken som art, grupp eller som enskilda individer. Istället skall det satsas resurser och pengar på forskning på mänskliga fosterstamceller. Då kan det dessutom snabbt hittas botemedel mot sjukdomar,skador,förslitningar och åldrandet.

Berita, 2008-08-30

Det ska inte alls offras "en enda ynka råtta", vare sig det gäller Cancer eller andra sjukdomar. Det finns alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök. Det finns stamcellsforskning med stamceller från mänskliga befruktade ägg, blastocyster, embryon, foster, navelsträngar, livmödrar, efterbördar och moderkakor med mera. Detta ersätter plågsamma djurförsök på råttor och möss, och det tar fram botemedel mot åldrandet och övriga sjukdomar på ett mycket effektivare och snabbare sätt.

Anna, 2014-11-14


Skicka in ett svar