Djurrätt - den interaktiva argumentsamlingen

"Att döda djur och att döda växter är väl sak samma."

Nej. Djur har förmågan att lida under hela sina liv: de kan känna smärta rädsla och dödsångest. Växter saknar nervsystem och lider därför inte. Att döda växter kan dock ibland vara fel även det.

Staffan Palm, 2002-11-09

Rent resursmässigt sett är det olika eftersom att direkt äta växter kräver mindre resurser än att först odla grödor, för att sedan föda djuren med dem (och de kräver rätt mycket föda) och sen till sist äta djuren. Det är mer logiskt att äta växterna direkt istället, på det viset kan även fler människor i världen få mat.

M, 2005-06-03

Tänk på att även du är ett djur innan du gör sådana uttalanden.

anna, 2011-08-13


Skicka in ett svar