Vad är djurrätt?

(Denna text finns även i bloggen på befria.nu. Där kan den kommenteras.)

Djurrätt är en utvidgning av begreppet människorätt. Människorätt går ut på att alla människor har rättigheter: rätt att leva, rätt att slippa onödigt lidande, rätt till frihet, rätt att uttrycka sin åsikt, rösträtt. På samma sätt har de icke-mänskliga djuren rättigheter - inte rätt att rösta och rätt att uttrycka sin åsikt, eftersom de inte kan göra sådant - men rätt att leva, rätt till frihet och rätt till ett naturligt beteende.

Detta är något helt annat än att bara sträva efter att behandla djuren bra medan vi exploaterar dem eller innan vi dödar dem för att äta upp dem (det som djurskyddsrörelsen strävar efter). Djurrätt innebär att djuren har rätt att slippa att överhuvud taget exploateras av människor. Detta betyder att all uppfödning av djur för att tillverka livsmedel, alla djurförsök, all jakt och allt utnyttjande av djur för underhållning i till exempel cirkus är moraliskt fel.

Det finns meningsskiljaktigheter inom djurrättsrörelsen om var man ska dra gränsen för vilka djur som ska ha rättigheter. Somliga anser att insekter och skaldjur kan ställas utanför moralen, medan andra tycker att det inte finns någon gräns, att det bara är en fråga om gradskillnad. Alla är emellertid överens om att dagens avgrundsgap mellan människan och de övriga djuren är förkastligt. Det är inte rimligt att behandla vuxna chimpanser, som har samma mentala kapacitet som ett treårigt människobarn, på något annat sätt än vi behandlar just treåriga människobarn.

[Bild på apa med syfilis] Forskare som försöker hitta ett botemedel till syfilis har avsiktligt framkallat sjukdomen hos den här apan.
Att använda människor i medicinska försök utan deras medgivande är fullständigt oacceptabelt för de flesta, även om det kan rädda liv.
Apor har precis samma förmåga att lida som människor, ändå används apor i medicinska försök. Varför denna inkonsekvens?
Den här bilden togs vid en soptipp i Idaho, USA, nära en hundkapplöpningsbana. Hundarna har avrättats för att de inte längre presterar maximalt.
Den i vårt samhälle allmänt accepterade specieismen (artdiskrimineringen) är inte något som alla icke-mänskliga arter drabbas av i lika hög grad - somliga icke-människor anses mer värda än andra. Om hundar dödas för att människor ska få en stunds underhållning så tycker de flesta att det är upprörande. Att döda grisar för att tillverka korv upprör inte många i vårt samhälle, trots att det inte på något sätt är mer moraliskt försvarbart. Varför denna inkonsekvens?
[Bild på kapplöpningshundar]
[Bild på instängd gris] Det mest omfattande förtrycket är uppfödningen av djur för livsmedelstillverkning. Miljarder djur lever instängda under naturvidriga förhållanden bara för att bli "mat" som ingen människa behöver. Ingen skulle komma på tanken att stänga in en människa på det här sättet under många år, än mindre att mörda honom/henne för något så trivialt som smaken på en matvara. Varför denna inkonsekvens?

Den som vill veta mer rekommenderas att läsa exempelvis Djurrätt - en fråga om frihet jämlikhet solidaritet av Lisa Gålmark, Djurens frigörelse av Peter Singer eller Djurens rättigheter av Tom Regan. Eller titta på min argumentsamling Djurrätt - den interaktiva argumentsamlingen, en argumentsamling som vem som helst kan bidra till.