Vegetarian - den interaktiva argumentsamlingen

"Det är naturligt för människor att äta kött."

Vad menar du egentligen med att en handling är "naturlig"? Menar du att den har utförts länge? Menar du att en majoritet av befolkningen utför handlingen? Att en handling har utförts länge och/eller av många har inte den minsta betydelse för huruvida handlingen är moraliskt försvarbar!

Elias Bröms, 2002-06-21

Visst är det naturligt att äta kött, men inte för människor. Människor är i det stora hela konstruerade precis som de växtätare som vi idag föder upp och slaktar. Vi har inte de förutsättningarna som behövs för att kunna fälla ett djur. Vi har inga vassa klor. Köttätares tarmsystem är 3 ggr sin kroppslängd, så att snabbt ruttnande föda kan passera snabbt genom kroppen. Människors tarmsystem som är hela 12 ggr sin kroppslängd är betydligt kortare. Just därför att gräs och växter kan passera långsammare genom kroppen då de inte bryts ner lika fort. Köttätare har små outvecklade salivkörtlar i munnen medan människor har välutvecklade salivkörlar som är nödvändiga för att vi ska kunna bryta ner frukt och spannmål. Köttätare saknar ett ensym, ptylin, i saliven som behövs för att kunna bryta ner spannmål. Medan människor och växtätare har en basisk saliv med mycket ptylin, för att kunna smälta spannmål. Köttätare har en mycket högkoncentrerad saltsyra i magen, för att kunna smälta hårda djur ben,muskler, senor osv. Hos växtätare och människor är saltsyrekoncentrationen 20 ggr svagare. Människor har heller inte några vassa tänder som till exempel lejon har, för att kunna slita kött från sitt egenfällda byte. Vi människor har istället begåvats med platta kindtänder för att kunna mala spannmål och frukt. Hur naturligt är det för oss, som helt klart inte har förutsättningarna, att äta kött?

Sara / Åland, 2004-01-10

Klart människan har förutsättningarna att fälla ett djur. Det är bara att köpa ett gevär. Att människan "har begåvats med platta kindtänder för att kunna mala spannmål och frukt" är ju bara dumt sagt. Har du ritningen till Homo Sapiens? Vad allt handlar om är att vi inte måste äta kött, vi har ett val.

Jonathan Svärdén, 2005-10-25

Jonathan, hur skulle du överleva utan gevär, knivar och andra sorters vapen? Nej, precis du skulle förmodligen dö av svält p.g.a din okunnighet. Och ja, vi har ett val att välja, äta kött eller inte. Ett lejon kan inte välja, den måste äta kött för att överleva. Vi behöver inte kött utan överlever bra utan det.

Ella, 2009-01-15

Vi är allätare, vi kan äta kött om vi vill. Men vi behöver det definitivt inte. Dagens köttätande handlar endast om njutning. Inte om att vi behöver det.

Lotta, 2010-12-02


Skicka in ett svar