Vegetarian - den interaktiva argumentsamlingen

"Människor har alltid ätit kött. Varför ska vi inte göra det nu?"

Människor har "alltid" mördat och krigat och förslavat. Tycker du att vi ska fortsätta med det också?

Elias Bröms, 2002-06-21

Tiderna förändras! Förr fanns det fördelar med köttätandet, nämligen att det var ett lätt sätt att få i sig energi och protein. Nu är inte det fördelar längre, tvärtom. Fetma, benskörhet, reumatism, hjärt- och kärlsjukdomar beror på för stort energi- och proteinintag. Förr fanns det bara några miljoner människor på den här planeten. Nu är vi 6 miljarder. Alla dessa kan inte äta kött, den påfrestningen klarar inte miljön. Produktion av en viss mängd energi eller protein i form av kött är nämligen många gånger mer resurskrävande än produktion av samma mängd energi eller protein i form av vegetabilier.

Elias Bröms, 2002-06-21

Att säga att människan alltid har ätit kött är inte ett särskilt precist uttalande. Vad menar man närmare bestämt med "kött"? Vad menas med "alltid"? Faktum är att jakt av däggdjur inte har förekommit i någon större omfattning. Samlande av insekter, larver, ägg och andra smådjur som ödlor och fågelungar har varit mycket vanligare. Det gäller fortfarande för de stenåldersfolk som fortfarande finns. En typiskt resultat av en jakt- och samlingstur hos dessa folk kan vara t ex en stor korg med svamp och frukter samt ett par fågelungar. Men myten om grottmannen som ger sig ut på sin dagliga antilopjakt för att försörja sin kvinna som sitter och väntar hemma i grottan verkar vara otroligt svår att ta död på. Människan är inte ett rovdjur. Hon har ingen jaktinstinkt, bara en samlarinstinkt.

Elias Bröms, 2002-06-21

Människan har alltid levt utomhus. Varför ska vi inte göra det nu? För att vi utvecklas! Och med den så kallade "intelligens" som vi har, så borde vi förstå att onödigt lidande endast för vår egen njutnings skull är fel.

Lotta, 2010-12-02


Skicka in ett svar